Luật Sư
Tội phạm hình sự
Luật sư bảo vệ

Hướng dẫn mới về thủ tục hải quan

Share this post
FaceBook  Twitter  

(DĐDN) - Từ ngày 01-03/10, Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản mới quan trọng hướng dẫn về thủ tục hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa, ân hạn thuế 275 ngày, mua hàng từ nước ngoài bán sang nước thứ ba...

Doanh nghiệp nộp thừa thuế sẽ được hoàn theo quy định

 Kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng

Ngày 03/10/2013, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5826/TCHQ-GSQL trả lời một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh về thủ tục tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị thực hiện dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp xe máy chuyên dùng tạm nhập khẩu để thi công công trình của các doanh nghiệp đầu tư, liên doanh nước ngoài không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, do đó phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 và các Thông tư sửa đổi của Bộ Giao thông vận tải.

Hoàn thuế GTGT hàng NK nộp thừa

Ngày 02/10/2013, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5790/TCHQ-TXNK trả lời một công ty ở Khánh Hòa về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp thừa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: “Trong trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu cho cơ quan Hải quan trong kỳ kế toán (bao gồm trong tháng, quý, năm ngân sách) mà người nộp thuế hoặc cơ quan Hải quan phát hiện thì thực hiện điều chỉnh theo mẫu C1-07 ban hành kèm theo Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đồng thời người nộp thuế nộp bản chính giấy nộp tiền, cơ quan Hải quan xác nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên mặt trước bản chính của giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế GTGT đã điều chỉnh sang khoản thuế khác chuyển kho bạc Nhà nước điều chỉnh. Các trường hợp thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khác cơ quan Hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định”.

Công ty làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan để tiến hành thủ tục hoàn thuế GTGT theo quy định.

 

Ân hạn thuế 275 ngày

Ngày 02/10/2013, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5769/TCHQ-TXNK trả lời một công ty ở TP.Hồ Chí Minh về việc xin được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 11, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế soa61 21/2012/QH13; Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế thì:

“1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện:

a.1) Phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư này); Cơ quan hải quan phải kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

a.2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

a.2.1) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

a.2.2) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

a.3) Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

a.4) Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

a.5) Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng Nộp thuế đối với hàng XK bị trả về

Ngày 02/10/2013, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5768/TCHQ-TXNK trả lời một công ty ở Cà Mau về việc nộp thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu bị trả về. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 55 “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại” Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: “4. Thủ tục nhập khẩu hàng trả lại:

....c) Cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 119 Thông tư này và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đây; các trường hợp khác thực hiện thu đủ các loại thuế theo quy định....”

NK gỗ từ Campuchia

Ngày 02/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có Công văn số 967/GSQL-GQ1 hướng dẫn Cục Hải quan X về nhập khẩu gỗ từ Campuchia. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, và Điều 2 Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã giải thích rõ thuật ngữ “gỗ tròn”. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan X nghiên cứu các văn bản nêu trên, các quy định hiện hành và thực tế hàng hóa nhập khẩu để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Mua hàng từ nước ngoài và bán sang nước thứ ba

Ngày 01/10/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có Công văn số 962/GSQL-GQ1 trả lời một Công ty ở Hà Nội về thủ tục hải quan đối với hoạt động kinh doanh mua hàng tại nước ngoài sau đó bán hàng sang nước thứ ba, hàng có thể được vận chuyển thẳng từ nước nhập khẩu sang nước xuất khẩu hoặc có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không đưa vào kho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Luật Thương mại, Điều 15 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và Mục V Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì hoạt động kinh doanh này là kinh doanh chuyển khẩu.

Căn cứ theo quy định dẫn trên và quy định tại Điều 38 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Đối với hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu (không qua Việt Nam) thì không phải làm thủ tục hải quan; đối với hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu có qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không đưa vào kho ngoại quan, không đưa vào khu vực trung chuyển hàng hóa tại các cảng Việt Nam thì không phải làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và cũng không phải làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam, cơ quan Hải quan thực hiện việc giám sát hàng hóa cho đến khi hàng hóa thực xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

Về chính sách mặt hàng kinh doanh chuyển khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ theo đó đối với hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân được thực hiện chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam sau khi có giấy phép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Trường hợp hàng chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam thì không cần xin giấy phép.

Tô Thành

 

 

 

Các bài mới về Doanh nghiệp

Liên hệ Văn Phòng

Văn phòng Luật sư Phan Hùng

Đc 1: 46 Trần Nhân Tông, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

ĐT: 0909385197

Email: tvpl@tuvanphapluat.com

Dịch vụ pháp lý

  

 

 

 

Liên kết đối tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN HÙNG
Địa chỉ trụ sở: 46 Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tại Tp. Hồ Chí Minh: 344/6 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 10
Điện thoại: 0909385197 Fax: 08. 38502199
Email: tvpl@tuvanphapluat.com