Luật Sư
Tội phạm hình sự
Luật sư bảo vệ

Có thể kê biên tài sản góp vốn không?

Share this post
FaceBook  Twitter  

Vợ tôi là giám đốc một công ty THHH có hai thành viên góp vốn (vợ tôi góp 60% số vốn, thành viên còn lại góp 40% số vốn). Do làm ăn thua lỗ nên bị đối tác khởi kiện ra Toà án đòi số tiền 1,2 tỷ đồng. Tôi và vợ tôi có chung một số tài sản như đất, nhà. Vậy, cơ quan thi hành án có kê biên, xử lý nhà đất của tôi và vợ tôi không?

 

Trong trường hợp anh hỏi cần phải phân biệt tư cách pháp lý giữa pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn với cá nhân về quyền sở hữu tài sản, do đó phải xác định việc kiện ra Toà án với tư cách là công ty trách nhiệm hữu hạn phải thi hành án hay cá nhân vợ anh phải thi hành án. Trong trường hợp vợ anh phải thi hành án với tư cách cá nhân thì phần tài sản của vợ anh trong khối tài sản chung với anh có thể bị kê biên, bán đấu giá để thi hành án.

 

Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn phải thi hành án thì theo quy định tại Điều 38 và 39 Luật Doanh nghiệp, thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp; thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

 

Như vậy, vợ anh góp 60% vốn vào công ty thì phải chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp đó. Công ty làm ăn thua lỗ bị kiện ra Toà án thì công ty phải thi hành án đối với khoản nợ do công ty phải trả theo quyết định của Toà án bằng tài sản của công ty. Vì thế, nếu vợ anh đã góp đầy đủ phần vốn góp của mình vào công ty bằng tài sản khác không phải là nhà đất của vợ chồng anh thì tài sản này không phải là tài sản của công ty nên không thể kê biên để thi hành nghĩa vụ của công ty. Trong trường hợp phần vốn góp vào công ty là phần nhà đất của vợ anh nêu trên hoặc vợ anh chưa góp đầy đủ vốn vào công ty thì phần tài sản là nhà đất của vợ anh có thể bị kê biên, xử lý để thi hành nghĩa vụ của công ty trong phạm vi vốn góp tương ứng với phần nghĩa vụ mà vợ anh phải trả đối với công ty.

 

Tuy nhiên, do nhà đất là tài sản chung của vợ chồng anh nhưng anh lại không tham gia vào công ty, vì thế phần tài sản của anh trong khối tài sản chung của vợ chồng anh được hoàn trả lại cho anh. Khi xử lý tài sản chung của vợ chồng, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008. Trước khi cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án với người khác, kể cả quyền sử dụng đất, Chấp hành viên phải thông báo cho chủ sở hữu chung biết việc cưỡng chế.  Chủ sở hữu chung có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án xác định phần sở hữu của họ đối với tài sản chung. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu chủ sở hữu chung không khởi kiện thì Chấp hành viên xác định phần sở hữu của vợ, chồng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông báo cho vợ, chồng biết. Trường hợp vợ hoặc chồng không đồng ý thì có quyềnkhởi kiện yêu cầu Toà án phân chia tài sản chung trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phần sở hữu được Chấp hành viên xác định. Hết thời hạn trên, đương sự không khởi kiện thì Chấp hành viên tiến hành xử lý tài sản và thanh toán lại cho vợ hoặc chồng của người phải thi hành án giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ. Tài sản kê biên thuộc sở hữu chung đã xác định được phần sở hữu của các chủ sở hữu chung được xử lý như sau: Đối với tài sản chung có thể chia được thì Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế phần tài sản tương ứng với phần sở hữu của người phải thi hành án. Đối với tài sản chung không thể chia được hoặc nếu việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với toàn bộ tài sản và thanh toán lại cho chủ sở hữu chung còn lại giá trị phần tài sản thuộc quyền sở hữu của họ. Khi bán tài sản chung, chủ sở hữu chung được quyền ưu tiên mua tài sản.

Luật sư. Phan Hùng - Công ty Luật Hợp Phát

 

Các bài mới về Dân sự

Liên hệ Văn Phòng

Văn phòng Luật sư Phan Hùng

Đc 1: 46 Trần Nhân Tông, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

ĐT: 0909385197

Email: tvpl@tuvanphapluat.com

Dịch vụ pháp lý

  

 

 

 

Liên kết đối tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN HÙNG
Địa chỉ trụ sở: 46 Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tại Tp. Hồ Chí Minh: 344/6 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 10
Điện thoại: 0909385197 Fax: 08. 38502199
Email: tvpl@tuvanphapluat.com