Luật Sư
Tội phạm hình sự
Luật sư bảo vệ

Tài sản - đất đai

Share this post
FaceBook  Twitter  

Quan hệ pháp luật về đất đai được đánh giá là một trong những quan hệ pháp luật phức tạp nhất so với các quan hệ pháp luật khác tại Việt Nam. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng đúng với các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. CÔNG TY LUẬT HỢP PHÁTmang đến cho quý khách hàng các dịch vụ liên quan đến các quan hệ pháp luật về đất đai như sau:

 

1.  Dịch vụ làm sổ hồng:

1.1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi làm sổ hồng:
- Những quy định của nhà nước về việc cấp sổ hồng; Thủ tục trình tự làm sổ hồng; Các vấn đề liên quan khác.
- Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc làm sổ hồng.

1.2. Kiểm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của các giấy tờ khách hàng cung cấp:

- Trên cơ sở các yêu cầu và các tài liệu mà khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc
- Đại diện khách hàng dịch thuật, công chứng và đi làm các giấy tờ có liên quan.

1.3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục làm sổ hồng tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ làm sổ hồng cho khách  hàng;

- Đại diện khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền  để nộp Hồ sơ làm sổ hồng, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
- Đại diện nhận sổ hồng cho khách hàng.

2. Dịch Vụ Chuyển Nhượng Nhà, Đất:

2.1.Tư vấn pháp lý cho khách hàng trước khi làm thủ tục sang tên sổ hồng:
- Tư vấn những quy định của nhà nước về việc sang tên sổ;
-  Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, liên quan và các thủ tục cụ thể cho sang tên.
- Các vấn đề liên quan khác.
2.2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp, các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc sang tên sổ hồng, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
- Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
2.3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục sang tên sổ hồng:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ sang tên sổ hồng cho khách hàng;
- Đại diện lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để nộp Hồ sơ sang tên sổ hồng cho khách hàng; Theo dõi hồ sơ và trả lời của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng; và nhận sổ hồng cho khách hàng.

3. Hợp Đồng Mua Bán Nhà Ở:

3.1. Tư vấn hình thức hợp đồng:

-  Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà ở đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà .

- Hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu.

3.2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:

3.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở:

-  Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà.

-  Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro.

- Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.

- Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán.

- Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà.

- Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán.

-  Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

3.2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở

- Cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn.

- Cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ.

- Cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên.

3.2.3. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

- Các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng, phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà.

- Thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao.

- Xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

- Các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng.

- Các trường hợp Hợp đồng vô hiệu.

-  Mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp.

-  Lập phụ lục hợp đồng

3.2.4. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

- Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng và  cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

- Các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.

4. Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Nhà Ở:

4.1 Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai-nhà ở :

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp thừa kế về đất đai - nhà ở;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đai - nhà ở;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về Hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, thế chấp nhà ở gắn liền với đất ở..

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về mốc giới đất đai - nhà ở;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về chia tài sản chung là đất đai - nhà ở;

- Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;

- Tư vấn giải quyết Tranh chấp về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.

4.2 Thực hiện tranh tụng trong lĩnh vực đất đai tại Tòa Án:

CÔNG TY LUẬT HỢP PHÁT là một tập thể những luật sư chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia tố tụng tại các cấp Tòa của nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau.Đặc biệt, Công Ty chúng tôi có những chuyên gia, luật sư chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật “tranh chấp nhà đất”.Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp hiệu quả nhất. Đồng thời, thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng, cụ thể:

  1. Hỗ trợ tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp;
  2. Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu để trình trước Tòa;
  3. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;
  4. Cùng sát cánh với thân chủ trong suốt quá trình vụ kiện;
  5. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong các vụ án dân sự, tranh chấp nhà đất.

Phí luật sư: Mức phí luật sư sẽ được tính toán dựa trên tính chất phức tạp cũng như yêu cầu của công việc và khối lượng công việc thực tế khi thực hiện. Phí luật sư sẽ được thông báo, cân nhắc đối với điều kiện của từng khách hàng sau khi đã làm rõ các yêu cầu tư vấn.

-------------------------------------

Mọi chi tiết liện hệ:

CÔNG TY LUẬT HỢP PHÁT – HOP PHAT LAW FIRM

- 116 Đường số 12, phường 5, Quận 8, TPHCM

- 344/6 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 10, TPHCM

   Điện thoại:  08.35040413 – 090.2714.123

Liên hệ Văn Phòng

Văn phòng Luật sư Phan Hùng

Đc 1: 46 Trần Nhân Tông, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

ĐT: 0909385197

Email: tvpl@tuvanphapluat.com

Dịch vụ pháp lý

  

 

 

 

Liên kết đối tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN HÙNG
Địa chỉ trụ sở: 46 Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tại Tp. Hồ Chí Minh: 344/6 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 10
Điện thoại: 0909385197 Fax: 08. 38502199
Email: tvpl@tuvanphapluat.com